Publikumssider       Hvilke vaksiner trenger jeg?       Prisliste       Kart og åpningstider      Fagportal-forside

 

"Reisevaksinering hjelper mot de sykdommene man ikke får."
Ivar Helle, norsk tropemedisins nestor.

Reisemedisin - Travel Medicine

Mange forbinder reisemedisin bare med vaksinering, resepter på malariamedisin og råd før reiser.

Reisemedisin omfatter imidlertid alle helseproblemer som er knyttet til at mennesker reiser, enten det gjelder ferier, arbeid eller migrasjon. Se Gunnar Hasles artikkel om reisemedisin i Store Norske Leksikon.

Reisemedisin berører fagområder som ikke bare er medisinske (tropemedisin, infeksjonsmedisin, indremedisin, arbeidsmedisin, sjøfartsmedisin, villmarksmedisin, immunologi, fysiologi, mikrobiologi, parasittologi og epidemiologi), men også zoologi (farlige dyr, insekter og flått som kan overføre sykdommer, opphopninger av algetoxiner i næringskjeder), meteorologi (beregning av regntider), geografi, jus (reisendes sikkerhet, reiseforsikring) og politikk.

Reisemedisin har foreløpig ikke status som eget fag i det norske medisinstudiet, men det arrangeres internasjonale kongresser om reisemedisin, og International Society of Travel Medicine utgir Journal of Travel Medicine. Det er også kommet et helt nytt tidsskrift: Travel Medicine and Infectious Disease. Det vises for øvrig til en rikholdig samling av reisemedisinske linker på denne websiden.

Reiseklinikken holdt i mange år et kurs i reisemedisin for leger og helsesøstre over hele landet, i samarbeid med Den Norske Lægeforening.

Reisemedisin i Norge

Ca 275000 nordmenn ferierer utenfor Europa hvert år, i følge Statistisk sentralbyrå. Det finnes ikke noen tall for hvor mange av disse som søker reisemedisinske tjenester før avreise, men i den såkalte Arlanda-undersøkelsen var det 59% av reisende som sto i kø for interkontinetale reiser som hadde søkt reisemedisinsk rådgivning/vaksinering. Om de samme forholdet gjelder i Norge skulle det altså være i overkant av 160000 reisemedisinkonsultasjoner per år i det norske helsevesen. En annen måte å estimere antallet på er å se på salget av vaksiner: I følge Vaksineavdelingen på Folkehelseinstituttet (personlig kommunikasjon) ble det solgt 22405 doser gulfebervaksine i 2010. Samme år solgte Reiseklinikken 2073 doser av samme vaksine. Ca. 180000 personer fikk vaksine mot hepatitt A (regnet ut fra opplysninger fra FHI og Farmastat) hvorav ca 6200 på Reiseklinikken. Reiseklinikken, som har ca. 11000 konsultasjoner per år, besørger altså 9,3% av gulfeber- og 3,4% av hepatitt A-vaksineringen i Norge. Dette tyder på at det er mellom 120000 og 320000 reisemedisinkonsultasjoner i Norge per år.

FIRM, Forum for forebyggende infeksjonsmedisin og reisemedisin holder annet hvert år en norsk konferanse og annethvert år en nordeuropeisk konferanse (NECTM) i samarbeid med de nordeuropeiske søsterorganisasjonene.


Søk i dette nettstedet:


Viktig informasjon og forbehold